Kabinet wil veestapel binnen tien jaar met 30 procent inkrimpen

De kabinetsplannen voor het terugdringen van de stikstofuitstoot moeten ertoe leiden dat de veestapel over een jaar of tien zo’n 30 procent kleiner is. Dat blijkt uit formatiedocumenten die het kabinet heeft vrijgegeven.In september heeft het Planbureau voor de Leefomgeving op verzoek van de formerende partijen twee scenario’s doorgerekend. Nu blijkt dat het kabinet ‘variant A’ heeft gekozen. Dat betekent dat de veestapel het komende decennium flink zal krimpen, zij het niet zoveel als de halvering waar D66 in 2019 voor pleitte. Gedwongen opkoop De krimp moet vooral worden bereikt door de opkoop, verplaatsing en verduurzaming van boerenbedrijven. Dat gebeurt zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Maar als boeren in de buurt van een beschermd natuurgebied blijven weigeren om mee te werken, wordt gedwongen opkoop in het regeerakkoord niet uitgesloten. ‘Variant B’ was goedkoper, maar levert minder stikstofreductie op. Daarin werd meer ingezet op het opkopen van vee (in plaats van bedrijven) en het verduurzamen van bedrijven door technische oplo …

Lees verder…….

UA-153105726-1